Desa

Showing 141-160 of 328,706 items.

Daftar desa di Indonesia

TahunProKabKecDesKodeDesaNama DesaPusat DesaMenu
201682010900168201090016TAUROTAURO
201682010900198201090019TODOWONGITODOWONGI
201682010900218201090021PORNITIPORNITI
201682010900228201090022GAMLAMOGAMLAMO
201682010900268201090026BOBANEHENABOBANEHENA
201682010900288201090028PAYOPAYO
201682010900298201090029BOBOBOBO
201682010900358201090035SOAKONORASOAKONORA
201682010900368201090036LOLORILOLORI
201682010900378201090037TABOSOTABOSO
201682010900388201090038HOKU HOKU KIEHOKU HOKU KIE
201682010900398201090039ACANGOACANGO
201682010900518201090051ULOULO
201682010900538201090053BOBOJIKOBOBOJIKO
201682010910018201091001RIORIBATIRIORIBATI
201682010910028201091002TONIKUTONIKU
201682010910048201091004DODINGADODINGA
201682010910098201091009AKE JAILOLOAKE JAILOLO
201694010500069401050006KOLAMKOLAM
201694010450049401045004ONGGAYAONGGAYA